خانواده کودک مبتلا به صرع ( قسمت دوم )

بعد از حمله اجازه دهند کودک استراحت نماید ، سپس هرچه سریعتر به ویژه

اگر اولین حمله باشد و یا بیش از چند دقیقه به طول انجامد وی را به نزدیک

ترین مرکز اورژانس انتقال دهند و مهمتر اینکه گزارش کاملی از حمله در اختیار

پزشک قرار دهند .

در مورد استفاده از دارو نیز خانواده کودک مسئولیت مهمی دارد ، زیرا اگر

حملات صرعی کودک کاملاً کنترل شده باشد ، باز هم پس از قطع دارو همیشه

احتمال وقوع حمله وجود دارد .

و اما چگونگی آشنا کردن کودکان با صرع اهمیت به سزایی دارد ، متخصصان

اتفاق نظر دارند که نباید به کودک مصروع بیش از آنچه آمادگی اش را دارد

چیزی گفت .

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید