تشخیص افتراقی صرع

یکی از بیماری های مشابه سنکوب است که خون به مقدار کافی به مغز نمیرسد و به صورت گذرا مثلا یک حادثه تصادف یا سرما و گرمای زیاد خون برای مدت کوتاهی به مغز نمیرسد این بیماران باید با توجه به شرح حال و معاینه ، از بیماران صرعی افتراق داده شوند .
بیماری های دیگری مانند میگرن ممکن است باعث از دست رفتن هوشیاری شوند همچنین کمبود مواد معدنی و مغذی میتواند سبب از دست دادن هوشیاری گردد .
بعضی از ضایعات مغزی مثل عفونت های مغزی ، تومورهای مغزی و فشار بالای جمجمه ممکن است بدون ایجاد تشنج باعث افت هوشیاری شوند ولی گاهی میتوانند عاما ایجاد تشنج گردند .
 معمولا از نوار مغزی ، آزمایشات عمومی خون  ، CTS ، SCAN ، MRI برای رد یا تایید صرع استفاده میشود .

/ 0 نظر / 81 بازدید