تشنج تب در کودکان

تشخیص :

لرزش عضلانی شدید، مشت قفل شده و قوسی شدن پشت

که ممکن موارد زیر نیز وجود داشته باشد :

تب ، لرزش صورت ، قطع تنفس ، آب ریزش از دهان ، از دست

دادن یا اختلال هوشیاری .

 

موارد احتیاط :

از سرد شدن ( بیش از حد ) کودک ممانعت به عمل آورید ، اگر

کودک بیهوش شد راه تنفسی را باز و تنفس را کنترل کنید ، آماده

باشید تا در صورت لزوم ، احیای تنفسی و ماساژ قفسه سینه را

آغاز کنید .

 

عملیات :

1- کودک را در برابر آسیب ها محافظت کنید ، اجسام موجود در

اطراف کودک را دور کنید و چند بالشتک دور کودک بگذارید .

2- بدن کودک را خنک کنید ، لباس های کودک را خارج کنید ،

اطمینان حاصل کنید که جریان مناسبی از هوا بر قرار است .

3- بدن کودک را با آب ولرم خیس کنید ، از سر کودک شروع کنید

و به سمت پایین ادامه دهید .

4- کودک را در وضعیت بهبود قرار دهید ، پس از پایان تشنج ، راه

تنفسی را باز و تنفس را کنترل کنید و سپس کودک را در وضعیت

بهبود قرار دهید .

5- با مرکز اورژانس تماس گرفته و آمبولانس درخواست کنید ،

وضعیت کودک را کنترل کنید ، تا زمان ورود نیروهای امداد علائم

حیاتی ( سطح پاسخ دهی ، نبض و تنفس ) را کنترل و ثبت کنید . 

/ 0 نظر / 26 بازدید